Konkurs Szukamy Bohaterów

piątek, 18 czerwca 2010

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym powyżej 14 roku życia oraz ich opiekunów. Jego ideą przewodnią jest przywracanie pamięci i odkrywanie postaci bohaterów z czasów walk Polski o niepodległość oraz odbudowy niezależności ojczyzny w XX wieku. Zadaniem dla uczniów jest odnalezienie i wypromowanie postaci, których miejsce urodzenia, losy lub działalność związane są lub były z obszarem gminy lub powiatu, w których się mieści szkoła. Bohaterowie ci poprzez swą aktywność polityczną, społeczną, kulturalną, duszpasterską itd. dawali świadectwo niezłomności i patriotyzmu, a zostali bądź zapomniani, bądź pamięć o nich celowo zamazywano, gdyż była przykładem nieprawomyślności z punktu widzenia rzeczywistości politycznej do 1989 roku.Konkurs „Szukamy bohaterów” ma niewiele wspólnego z typowym konkursem historycznym, w którego trakcie uczestnicy przepytywani są na różny sposób z wiedzy historycznej. Konkurs przebiega przy zastosowaniu tzw. metody projektów, co oprócz znacznego pogłębienia wiedzy uczestników, sprzyja rozwijaniu umiejętności współpracy w grupie, kreatywności, przedsiębiorczości oraz zachęca do aktywności obywatelskiej w swoim środowisku lokalnym. Dzięki udziałowi w konkursie uczestnicy będą mogli wcielić się w detektywów historycznych oraz pracowników agencji reklamowej. Praca uczniów będzie nadzorowana i koordynowana przez nauczyciela – tutora grupy. Ważne jest także to, że uczestnicy konkursu mają bardzo duże szanse na wyjazd do Brukseli – dla uczestników konkursu przewidziano aż 50 miejsc. Mimo, że zostaną wyłonieni zwycięzcy, to nagrodzonych zostanie znacznie więcej uczestników. Uważamy, że należy docenić jak największą liczbę uczestników biorących udział w tym ambitnym konkursie.W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Minimalny wiek uczestnika to 14 lat. Uczestnicy mogą tworzyć zespoły robocze złożone z 1 do 3 osób. Członkowie jednego zespołu muszą być uczniami tej samej szkoły lub zespołu szkół. Uczestnicy konkursu powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy (uczniowie - ankieta zgłoszeniowa uczestnika, nauczyciel- ankieta zgłoszeniowa opiekuna) dostępny na stronie internetowej konkursu www.szukamybohaterow.pl Wypełnione formularze wraz z pracami dostarczyć należy drogą pocztową lub osobiście do biura konkursowego, które mieści się w Katowicach ul. Warszawska 10/37( III piętro).W ramach konkursu powstała Galeria bohaterów - malowidło ścienne w tunelu łączącym ulice Mielęckiego i Wojewódzką w Katowicach. Obrazy przedstawiają dziewięć postaci historycznych, odkrytych przez uczestników pierwszej edycji konkursu Szukamy bohaterów. Na malowidłach widnieją: Adam Piwowar, Henryk Sławik, Wawrzyniec Hajda, Teresa Baranowska, Władysław Kiełbasa, Stanisław Dziuk-Waś, Henryk Flame i Józef Pukowiec. Dla upamiętnienia tych bohaterów uczniowie śląskich szkół wypuścili w niebo czarno-białe baloniki, wraz z informacją dotyczącą każdej z przedstawionych osób. 24 kwietnia oficjalnie zakończyła się pierwsza edycja konkursu już we wrześniu 2010 rusza druga edycja. Więcej informacji na stronie http://www.szukamybohaterow.pl/


Stowarzyszenie Projekt Śląsk - wszelkie prawa zastrzeżone © 2010
Realizacja: Kuchnia Multimedialna