Bieg dla Statkiewicza i Wolnej Białorusi - 13 października 2013r.

poniedziałek, 30 wrzesień 2013

Stowarzyszenie „Projekt Śląsk” we współpracy z Posłem do Parlamentu Europejskiego dr. Markiem Migalskim, organizuje "Bieg dla Statkiewicza i Wolnej Białorusi" - 13 października, godzina 11:00 katowicki Park im. T. Kościuszki.
W „Biegu dla Statkiewicza i Wolnej Białorusi” prawo startu mają osoby, które w dniu 13.10 ukończą 18 lat i starsze.  Osoby które ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w biurze zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo bieg@mmbiuro.pl – w mailu należy załączyć kartę zgłoszeniową, którą mogą Państwo pobrać poniżej. Należy również dokonać opłaty startowej na konto, w wysokości 10 zł lub w biurze zawodów, 13 października, w wysokości 15 zł.

Trasa biegu składa się z dwóch pętli (2500m) poprowadzonych wokół parku im. T. Kościuszki. Dystans łączny to około 5000 m.

W biegu „Dla Statkiewicza i Wolnej Białorusi” będą prowadzone dwie klasyfikacje ogólne kobiet i mężczyzn.

Do wygrania dwie nagrody główne - wycieczki do Brukseli, fundowane przez Europosła Marka Migalskiego. Nagrody otrzymają: zwyciężczyni klasyfikacji kobiet   oraz zwycięzcy klasyfikacji mężczyzn .

Naszym celem jest podniesienie świadomości mieszkańców Katowic oraz aglomeracji śląskiej na temat sytuacji społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Pragniemy też zwrócić uwagę na kwestię białoruskich więźniów
politycznych, a w szczególności przybliżyć uczestnikom postać uwięzionego Mykoły Statkiewicza, kandydata na prezydenta Białorusi w wyborach 2010 roku.

Więcej informacji pod numerem telefonu 32 353 80 43 oraz adresem e-mail bieg@mmbiuro.pl

Poniżej prezentujemy Regulamin Biegu, zawierający wszystkie szczegółowe informacje.

Kartę Zgłoszeniową można pobrać >TUTAJ<.

Mapkę biegu znajdą Państwo >TUTAJ<.

Regulamin

„Bieg dla Statkiewicza i Wolnej Białorusi”

 

I. Organizator

 1. Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Marek Migalski

      oraz Stowarzyszenie „Projekt Śląsk”, ul. Warszawska 1o, 40-006 Katowice

II. Cel biegu

1. Naszym celem jest podniesienie świadomości mieszkańców Katowic oraz aglomeracji śląskiej na temat trudnej sytuacji społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Pragniemy też zwrócić uwagę na kwestię białoruskich więźniów
politycznych, a w szczególności przybliżyć uczestnikom postać uwięzionego Mykoły Statkiewicza, kandydata na prezydenta Białorusi w wyborach 2010 roku.

III. Termin i Miejsce:

1. Bieg „Dla Statkiewicza i Wolnej Białorusi” odbędzie się 13 października 2013 r. (niedziela)

W parku im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach.

2. Start biegu o godz. 11.00 przy wieży spadochronowej.

3. Rejestracja zawodników odbędzie się w biurze zawodów usytuowanym przy wieży spadochronowej w dniu biegu 13 października od 9.00 do 10.30.  

4. Zawodnicy muszą ustawić się na starcie o godz. 10:50.

5.  Trasa biegu składa się z dwóch pętli (2500m) poprowadzonych wokół parku im. T. Kościuszki. Dystans łączny to około 5000 m.

6. Na trasie będą ustawieni wolontariusze. Zawodnicy skręcający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

7. Zawodników obowiązuje limit czasu 45 min. Po tym czasie zawodnicy będący na trasie nie będą mieć zmierzonego czasu. Jest to czas w którym można pokonać trasę marszobiegiem, nawet dla rozpoczynających przygodę z bieganiem zawodników.

8. Zawodnicy mogą pozostawić własne napoje przy starcie, w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym przez organizatora.

IV. Uczestnictwo.

1. W „Biegu dla Statkiewicza i Wolnej Białorusi” prawo startu mają osoby , które w dniu 13.10 ukończą 18 lat i starsze.  

Osoby które ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w biurze zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani przed startem w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie przez niego podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.

3. Weryfikacja zawodników odbędzie się w biurze zawodów usytuowanym przy wieży spadochronowej. Biuro zawodów czynne będzie w godz. 9:00 – 10:30,

13 października (niedziela).  

V. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo bieg@mmbiuro.pl – w mailu należy załączyć kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie

- opłata startowa uiszczona do 10.10 (czwartek) przelewem na konto wynosi     10 zł.

- opłaty można dokonać w dniu biegu (niedziela) w biurze zawodów w wysokości 15 zł.

2. Dokonując opłaty startowej prosimy o podanie w tytule opłaty wg wzoru:

„Imię i Nazwisko, Miejscowość – opłata startowa”.

Stowarzyszenie Projekt Śląsk

ul. Warszawska 10

40-006 Katowice

54 1090 1186 0000 0001 1379 9852

4. Raz wniesiona opłata nie ulega zwrotowi.

5. Numery przyznawane są po zaksięgowaniu wpłaty.

6. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje :

- numer startowy, agrafki

- pamiątkową smycz

- woda, owoc.

VI. Klasyfikacje

1. W biegu „Dla Statkiewicza i Wolnej Białorusi” będą prowadzone dwie klasyfikacje ogólne kobiet i mężczyzn.

VII. Nagrody

1. Dwie nagrody główne:

- dla zwyciężczyni klasyfikacji kobiet  „Wycieczka do Brukseli”

- dla zwycięzcy klasyfikacji mężczyzn  „Wycieczka do Brukseli”.

VIII. Postanowienia Końcowe.

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Opłaty startowe w 100% przeznaczone będą na organizację biegu.

3. Na trasie będzie obecny ratownik medyczny.

4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na     trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

6. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.   

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zdjęć wykonanych podczas imprezy biegowej.

8. W biegu uczestniczyć mogą także organizatorzy oraz ich rodziny nie mając jednak prawa do nagród głównych biegu.

Zapraszamy wszystkich miłośników biegania do udziału w biegu solidarności z białoruskim więźniem politycznym Mykołą Statkiewiczem i Wolną Białorusią.
 

Lista startowa zapisanych uczestników (według kolejności zgłoszeń) znajduje się >>TUTAJ<<


Stowarzyszenie Projekt Śląsk - wszelkie prawa zastrzeżone © 2010
Realizacja: Kuchnia Multimedialna